→ GREP

GREP − wszystkie kody w jednym miejscu

Serdecznie zapraszam do kopiowania kodów GREP, które dla wygody zebrałam na jednej stronie.
Będzie ona sukcesywnie uzupełniana o kolejne bardzo przydatne wyrażenia regularne.

grep

wstaw cienką spację między inicjały
Znajdź → (\u\.)(\u.)
Zmień → $1 $2

Uwaga: Przy wyrażeniu E. Kowalski (gdy spacja zwykła występuje po literze E z kropką) − kod wygląda następująco:
Znajdź → (\u\.)spacja zwykła(\u.)
Zmień → $1 $2

wstaw cienką spację za akronimy przed cyframi arabskimi i rzymskimi
Znajdź → (?i)\\<(cz\\.|nr|par\.|rozdz\.|s\.|ss\.|t\.)\p{Zs}+(?-i)(?=[\dXVILMC]+)
Zmień → $1~<

zamień teksty w cudzysłowie na kursywę (np. tytuły książek)
Znajdź → (?<=„)[-\w]+(?=”)
Zmień → character style: italic

znajdź daty w nawiasach okrągłych
Znajdź → \(\d{4}\)

wyszukaj adresy mejlowe
Znajdź → [\l\\u\d.]+@[\l\u\d.]+

wyszukaj liczby całkowite i dziesiętne
Znajdź → (?:\d*\.)?\d+

wyszukaj czterowyrazowe słowa (zamiast cyfry „4” można wstawić jakąkolwiek inną)
Znajdź → \b\w{4}\b

wdowa (nowa, ulepszona formuła) – za krótki wyraz w wierszu
Znajdź → .{8}\r
Zmień → pusto
Zmień → format bez dzielenia

wiszące spójniki
Znajdź → (\b)(a|i|o|u|w|z|A|I|O|U|W|Z)(\b\s)
Zmień → $2$3
Zmień → format bez dzielenia

wiszące wyrażenia
Znajdź → (\b)(aż|iż|że|po|np.|za|pod|po|bo|na|za|Aż|Iż|Że|Po|Np.|Za|Pod|Na|Za)(\b\s)
Zmień → $2$3
Zmień → format bez dzielenia

wymiana łączników na półpauzy
Znajdź → spacja/łącznik/spacja
Zmień → spacja/półpauza/spacja

ustawienie półpauz na końcu kolumny
Znajdź → spacja/półpauza/spacja
Zmień → twarda spacja/półpauza/spacja

usuwanie spacji na początku akapitów
Znajdź → ^\p{Zs}+
Zmień → puste

usuwanie spacji i tabulatorów na początku akapitów
Znajdź → ^(\t|\p{zs})+
Zmień → puste

usuwanie tabulatorów na początku akapitów z jednoczesną zmianą formatowania tych akapitów (umieszczamy ten kod w zakładce GREP, w stylu akapitowym tekstu z tabulatorem)
Znajdź → ^\t(.)
Zmień → $1
Zmień format → wybrać utworzony styl akapitowy do akapitów

zamiana wersalików na kapitaliki
Znajdź → \u\u+
Zmień → puste
Zmień format → open type kapitaliki 50 tracking

likwidacja nadmiarowych tabulatorów
Znajdź → \t\t+
Zmień na → \t

wstawienie cienkiej spacji za akronimami z kropką
Znajdź → (?i)\<(doc\.|inż\.|ok\.|np\.|prof\.)\p{Zs}+
Zmień → $1~<

usuwanie tabulatorów na początku akapitów z jednoczesną zmianą formatowania tych akapitów
Znajdź → ^\t(.)
Zmień → $1
Zmień format → wybrać utworzony styl akapitowy do akapitów

zamiana wersalików na kapitaliki
Znajdź → \u\u+
Zmień → zostawiamy wolną rubrykę
Zmień format → open type kapitaliki/25 tracking (rozświetlenie kapitalików)

ustawienie wszystkich półpauz na końcu wiersza
Znajdź → (spacja/półpauza/spacja)
Zmień  → (twarda spacja/półpauza/spacja)

likwidacja niechcianych spacji pojawiających się na początku akapitu
Znajdź → ^\p{Zs}+
Zmień→ puste

NOWOŚĆ!
kod wyszukuje pierwszą część adresu mailowego, np. etypo@
Znajdź → ^(.+@)
Zmień → Email: $1

© DTP I TYPOGRAFIA 2018

Dziękuję za odwiedziny mojej strony 

Serdecznie zapraszam do kontaktu i złożenia zamówienia na skład i łamanie tekstu

✶ Państwa dane są u mnie bezpieczne.
Polityka prywatności

Wyślij wiadomość

ZADZWOŃ