RODZAJU ŻEŃSKIEGO. ANTOLOGIA DRAMATU

RODZAJU ŻEŃSKIEGO. ANTOLOGIA DRAMATU

Klient

Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w W-wie

Rok

2018

Zakres

Skład i łamanie tekstu, layout: kilku.com

Szczegóły

  • Typ projektu: Książka, Sztuka teatralna
  • Format: 190 × 250 mm
  • Objętość: 560 stron
  • Krój dziełowy: Scala Sans

karta