b3lineicon|b3icon-graduation||Graduation

Dtp i typografia

Kursy Adobe InDesign CC

logo kursów do opinii klientów

Czego się nauczysz?
 • jak zaprojektować wygodną do pracy przestrzeń roboczą 
 • poznasz najlepsze formaty do składu różnych rodzajów publikacji 
 • poznasz podstawowe narzędzia do pracy z tekstem 
 • poznasz metody pracy z obiektami 
 • poznasz strony wzorcowe
 • poznasz różne rodzaje krojów pisma 
 • poznasz szybką metodę zmiany formatu  
 • jak radzić sobie z tabelami 
Skrócony opis kursu

Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi programu InDesign CC. Jest to najpopularniejsza aplikacja do składu iłamania tekstu stworzona przez firmę Adobe. Do kursu dołączone są pliki, które m.in. dotyczą łączenia krojów pisma, wyboru właściwego kroju do konkretnej publikacji, niezwykle potrzebny zestaw kodów GREP – czyli wyrażeń regularnych, których użycie znacznie ułatwi iprzyśpieszy pracę nad tekstem.

Dokładny opis kursu

Kurs składa się z 7 głównych części. Pierwsza to interfejs. Omawiam w niej przestrzeń roboczą programu, do czego służy, jak ją optymalnie przystosować do pracy, jak aktualizować i wymieniać jej elementy. Kolejnym tematem są jednostki miar, jakie stosuje się w programie InDesign. A są to przede wszystkim milimetry, w jakich obecnie opisujemy format dokumentów oraz punkty typograficzne, czyli jednostki służące do pomiaru wielkości fontów i interlinii tekstu. Omawiam następnie podstawowe formaty, w jakich składa się różne rodzaje publikacji – te predefiniowane, używane w Polsce i te które są popularne np. w Niemczech. Panele to bardzo potrzebne moduły do pracy w aplikacji. Zawierają potrzebne narzędzia. Opowiem jak się je dokuje, czyli ustawia w programie, tak by wygodnie z nich korzystać. 

Druga część kursu to praca z dokumentem. Omawiam tu sposoby powoływania dokumentu. A można to zrobić na kilka sposobów, począwszy od skorzystania z głównego menu aplikacji, a skończywszy na powołaniu skrótu klawiaturowego. Kolejny temat to strony – trzon pracy z tekstem. To na stronach właśnie powstają prawidłowo zaprojektowane kolumny tekstu ograniczone idealnie dobranymi marginesami. To tu powstaje paginacja, czyli numerowanie stron dokumentu. Kolejna kwestia to możliwość wyświetlania dokumentu wróżnych konfiguracjach. Możemy np. wyświetlić ten sam dokument w dwóch oknach albo kilka dokumentów obok siebie w pozycji horyzontalnej lub wertykalnej. I na sam koniec prawdziwa perełka – wprowadzona niedawno jako uaktualnienie – możliwość zmiany układu bez żadnych kłopotów. Możemy bezstratnie i szybko zmienić format już przygotowanego dokumentu nie naruszając struktury składu. 

Trzecia część to praca z obiektami. Poznamy tu duże możliwości programu w przekształcaniu obiektów, ich kolorowaniu, stosowaniu obrysów o różnych kształtach. Przedstawiam również jak można w sposób niezwykle precyzyjny przemieszczać obiekty dzięki panelowi transformacje oraz poleceniu powielanie z przesunięciem. Ostatnim tematem w tej części jest bardzo przydatny panel łącza, który pozwala na kontrolę umieszczonych w tekście obrazów. 

Praca z tekstem to czwarta część kursu. Tekst umieszczony w ramkach tekstowych tworzących wątek można w różny sposób formatować. Poznamy, jak to zrobić dzięki stylom akapitowym, znakowym i zagnieżdżonym. Siatka linii bazowych bardzo pomoże w takim ułożeniu tekstu, by został zachowany register, czyli równe wyświetlenie wierszy na sąsiadujących stronach dokumentu, czyli tzw. stronach na rozwarciu. Przybliżę nieco rodzaje fontów, które możemy wykorzystać. Przedstawię sposób ich porządkowania i przystosowania do jak najwydajniejszej pracy. Pokażę również jak może zachowywać się tekst w różnych konfiguracjach: na ścieżce, w ramce tekstowej iwtowarzystwie obiektów graficznych, takich jak zdjęcia czy rysunki. W składzie mamy do czynienia również z tekstem, w którym zdarzają się akapity z numerami i punktorami. Pokażę jak je zgrabnie przenieść do dokumentu i ładnie sformatować.  

Piąta część kursu to między innymi nowe opcje jak interaktywność, czyli możliwość podlinkowania strony internetowej w dokumencie oraz wygenerowanie kodu QR. 

Szósta część kursu to tabele. To wdzięczny temat, bo nie wymaga wielu zabiegów, by pięknie ten element zaistniał na stronie dokumentu InDesigna. Pokażę, jak koloruje się wiersze i kolumny tabeli, jak się konwertuje tabele, jak powołuje się nagłówki i stopki tabeli. 

Siódma i ostatnia część kursu to finalne przygotowanie pliku do publikacji czy to drukowanej, czy przystosowanej do wyświetlania w sieci. 

Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kursu

Czego się nauczysz?
 • poznasz rodzaje i podział krojów pisma
 • poznasz sposób łączenia krojów pisma
 • poznasz przykłady krojów do składu różnych rodzajów publikacji
 • struktury książki
 • poznasz tajniki idealnego doboru marginesów w dziele
 • stylowania tekstu z uwzględnieniem lokalnych przesłonięć
 • poznasz sposoby na długie listy wypunktowania
 • poznasz naturę obiektów zakotwiczonych
Skrócony opis kursu

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia dotyczące składu i łamania tekstu w programie Adobe InDesign CC 2019. Jest to najpopularniejsza i moim zdaniem najlepsza aplikacja do tego celu. Do kursu dołączone są między innymi: plik z wieloma kodami GREP, niezbędnymi do prawidłowego składu tekstu, plik prezentujący charakterystykę krojów pisma ze szczegółowym podziałem na ich rodzaje, plik o doborze wlaściwego kroju pisma do wybranego rodzaju publikacji, plik z przykładami właściwego łączenia krojów pisma, makiety z prawidłowym ustawieniem marginesów. Do każdej lekcji zostały dołączone niezbędne materiały ćwiczeniowe.

Dokładny opis kursu

Kurs składa się z pięciu najważniejszych części. Pierwsza to typografia. Omawiam w niej zagadnienia dotyczące podziału krojów pisma, umiejętnego ich łączenia oraz doboru kroju do konkretnej publikacji.

Druga część kursu to budowa książki. Omawiam tu między innymi konstrukcję książki, ułożenie charakterystycznych dla książki stronic takich jak np. dwójka i czwórka tytułowa czy strona redakcyjna.

Trzecia część kursu to tworzenie publikacji i właściwy skład tekstu. Skład będzie wykonany perfekcyjnie, jeśli właściwie ustawi się kolumnę na stronicach dzieła. Opowiadam więc o sposobach na idealne dobranie marginesów i przedstawiam ogromne zalety stron wzorcowych, niezwykle przyśpieszających pracę nad składem. Czyszczenie tekstu po jego wlaniu do dokumentu to kolejny ważny krok w składzie, i tu przedstawiam moje sposoby usuwania z tekstu niepotrzebnych znaków i błędów jakie pojawiły się przy imporcie tekstu z programu Word. Gdy mamy już odpowiednio przygotowany tekst, możemy przystąpić do jego stylowania. Style akapitowe i znakowe to nieodzowne narzędzia składu. Pokażę jak się nimi posługiwać oraz jak zachować tzw. przesłonięcia lokalne w tekście za pomocą jednego skrótu klawiaturowego.

Dodatkowe elementy książki to czwarta część kursu. Pokazuję tu bardzo przydatną metodę tworzenia długich list wypunktowania – dość skomplikowanych form tekstu. Przedstawiam również automatyczne generowanie spisu treści, które pozwala na wielką oszczędność czasu i bezbłędną paginację w dziele.

Przygotowanie pliku do druku to ostatnia, piąta część kursu – pokażę jak przygotować mistrzowski pdf, tzn. jak ustawić właściwie parametry dokumentu przy jego eksporcie do pliku pdf.

Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kursu

Czego się nauczysz?
 • schematów budowy liter
 • prawidłowego doboru fontów do konkretnych publikacji
 • porządkowania fontów w Adobe InDesign
 • dbania o czytelność pisma
 • wykorzystania składu justowanego i chorągiewkowego
 • stylowania akapitów
 • porządkowania fontów w Adobe InDesign
 • dbania o czytelność pisma
 • wykorzystania różnych krojów pisma
 • pracy z detalami typograficznymi
Skrócony opis kursu

Kurs obejmuje zagadnienia związane z typografią, dziedziną która zajmuje się budową liter i tworzeniem fontów. Poruszane są tu również zagadnienia dotyczące doboru właściwego kroju do danego rodzaju publikacji oraz mikrotypografia.

Dokładny opis kursu

Kurs składa się z 5 wyraźnych części. W pierwszej zatytułowanej Literatura i pismo prezentuję najlepiej zaprojektowane przez światowej sławy typografów kroje pisma. Następnie omawiam schemat budowy liter i 4 podstawowe linie alfabetu łacińskiego, w które wpisują się wszystkie znaki liternicze. Podział krojów pisma ze względu na ich użyteczność w projektowaniu to kolejny bardzo ciekawy temat. Pokazuję tu przykłady najbardziej szlachetnych krojów szeryfowych przeznaczonych do składu długich tekstów, ale również piękne pismo bezszeryfowe, które zagościło na dobre w naszej kulturze typograficznej w końcu XIX wieku. Ciekawostką jest, że swój pierwszy bezszeryfowy zaprojektował już w 1816 roku William Caslon IV, praprawnuk Williama Caslona, twórcy szeryfowego kroju Caslon.

Część druga to Kroje pisma. Prezentuję tu między innymi podział krojów pisma, pojęcia takie jak kapitaliki i wersaliki oraz przedstawiam metodę szybkiego formatowania odniesień do przypisów.

Część trzecia to Zasady czytelności pisma, w której omawiam sposób na idealną czytelność akapitu, analizując odstępy międzyliterowe i międzywyrazowe, długość wiersza oraz dobierając właściwy tracking i kerning. Bardzo ważnym zagadnieniem wpływającym na czytelność tekstu jest sztuka dzielenia wyrazów zarówno w tekście justowanym jak i złożonym w chorągiewkę.

Interpunkcja to kolejna, czwarta część kursu. Są to detale typograficzne, których właściwe formatowanie wpływa na optymalną szarość tekstu, a tym samym na wygodny odbiór tekstu przez czytelnika. Omawiam tu sposoby formatowania tych właśnie znaków.

Akapity to piąta, ostatnia już, ale niezmiernie ważna część kursu. Będziemy mówić o wyrównaniu, o składzie justowanym i składanym w tzw. chorągiewkę. W tekście często pojawiają się zdjęcia i rysunki, pokażę wiec jak je ładnie otoczyć tekstem Kolejne wiadomości to ozdoba akapitów. Przedstawię różne możliwości ozdobnego i jednocześnie niezwykle pięknego wyróżniania akapitów: pierwszego oraz kolejnych akapitów tekstu.

Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kursu

Wielka Promocja! KURSY DO -70%  dostępne na platformie Strefa Kursów

Programowanie

tworzenie stron, języki programowania, aplikacje mobilne, bazy danych, DevOps, tworzenie gier

Audio & Wideo

montaż i postprodukcja, efekty specjalne, tworzenie animacji, edycja dźwięku, edycja wideo

Biurowe

formatowanie danych, tworzenie prezentacji, praca z tekstem, makra, funkcje i formuły

Grafika

edycja zdjęć, fotografia, grafika wektorowa, edycja grafiki, do druku, projekty marketingowe, fotomontaż, grafika rastrowa

CAD & 3D

tworzenie wizualizacji, modelowanie 3D, projektowanie wnętrz

Biznes

reklama w internecie, techniki sprzedaży, pozycjonowanie i SEO, obsługa komputera, poradniki prawne

b3lineicon|b3icon-user-rating||User Rating

Mam przyjemność zacytować niektóre

opinie klientów na temat kursów

Recenzja kursu Adobe InDesign dla początkujących

Kurs niezwykle dopracowany w każdym aspekcie − naładowany bezcenną wiedzą ułatwiającą pracę nad składem nawet osobom, które trochę orientują się w Indesign. Wykładająca temat Pani Ewa Masalska mówi jasno, rzeczowo, ma spokojny i bardzo miły głos, używa bardzo dobrej polszczyzny, co mnie ułatwia przyswajanie nowych informacji. Polecam wszystkim zainteresowanym składem − nawet osobom z pewną wiedzą na ten temat, bo na pewno dowiedzą się jeszcze o jakiś smakowitych metodach pracy z Indesign.

~ Dorota Krzyżanowska

Recenzja kursu Adobe InDesign dla początkujących

Kurs przygotowany bardzo przystępnie i rzetelnie.

~ Agnieszka Dolecka

Recenzja kursu Adobe InDesign dla początkujących

Wyjątkowy w swojej treści kurs, prowadzony przez osobę posiadającą wieloletnie doświadczenie w przedmiotowej tematyce. Z niecierpliwością czekam na podobny materiał dla zaawansowanych.

~ Andrzej Gackowski

Recenzja kursu Adobe InDesign zaawansowany

Kurs, na który czekałem od dłuższego czasu. Kapitalnie przygotowany i poprowadzony przez Autorkę zbiór teoretycznych i praktycznych zagadnień, pozwalający w ciągu kilku godzin na zgłębienie zaawansowanych technik składu publikacji książkowych. W osobistej opinii, materiały godne polecenia!

~ Andrzej Gackowski

Recenzja kursu Podstawy typografii − skład i łamanie tekstu

Godne polecenia, doskonałe zestawienie teorii i praktyki.

~ Andrzej Gackowski

b3lineicon|b3icon-user-heart||User Heart

zapraszam na strony

indesign pomoc

galeria

tutoriale

o mnie

b3lineicon|b3icon-layers||Layers

oferta

skład i łamanie tekstu

kursy

b3lineicon|b3icon-padlock||Padlock

informacje

polityka prywatności

b3lineicon|b3icon-map-pin||Map Pin

kontakt

etypo@dtp-typografia.pl

Darłowo, Polska