Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Zamknij
scroll

Konsultacje DTP

Konsultacje DTP

Skład i łamanie tekstu i obsługa narzędzi

Konsultacje indywidualne

Serdecznie zapraszam na indywidualne konsultacje ze składu i łamania tekstu oraz obsługi narzędzi programu Adobe InDesign.

Zakres konsultacji
Poniżej przedstawiony został orientacyjny zakres tematyczny konsultacji.

Forma
Forma konsultacji jest dowolna (spotkanie online, kontakt mailowy, wykład online).

Czas konsultacji
Konsultacje są prowadzone we wszystkie dni robocze tygodnia oprócz środy, w godzinach 10−14 i  18−20.

Cena
Cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia. Szczegóły są podawane mailowo wraz z numerem konta do opłaty za konsultacje.

Zapis
W celu zapisu na konsultacje bardzo proszę o wypełnienie formularza.

Życzę samych sukcesów w doskonaleniu swych umiejętności w pracy nad tekstem 😊

Ewa Masalska

Zgłoszenie na konsultacje

  Zakres tematyczny konsultacji

  Start

  Nomenklatura typograficzna

  • Przydatne pojęcia w pracy nad składem i łamaniem tekstu
  • Anatomia pisma (budowa liter)

  Przestrzeń robocza i jednostki miar

  • Budowanie własnej przestrzeni roboczej
  • Tryby ekranu i skróty klawiaturowe
  • Miarki i jednostki miary
  • Panel Informacje i menu kontekstowe
  • Panel inspekcji wstępnej

  Panel Sterowanie

  • Funkcje dla obiektów i dla tekstu
  • Własny dobór narzędzi oraz rola klawisza ALT
  • Szybkie zastosowanie

  Preferencje i panel Właściwości

  • Ustawienie preferencji programu
  • Zalety panelu Właściwości

  Dokument

  Tworzenie dokumentu

  • Jak utworzyć dokument
  • Niestandardowe rozmiary strony
  • Predefiniowane ustawienia dokumentu
  • Automatyczna zmiana rozmiaru dokumentu
  • Przesyłanie dokumentu
  • Publikowanie online

  Formaty dokumentu

  • Norma amerykańska
  • Norma europejska
  • Znane proporcje stronicy
  • Tezy wybitnych projektantów
  • Złoty podział i ciąg Fibonacciego

  Budowanie layoutu

  • Strony wzorcowe
  • Siatka linii bazowych
  • Paginacja
  • Żywe paginy

  Stylowanie tekstu

  Czytelność

  • Korekty optyczne
  • Wybór krojów pisma
  • Szerokość łamu i wysokość kolumny: Jost Hochuli, Robert Bringhurst, Albert Kapr, James Felici

  Marginesy

  • Dobór marginesów za pomocą liczb ciągu Fibonacciego
  • Dobór marginesów za pomocą złotej proporcji (Van de Graaf)
  • Inne ustawienia marginesów

  Interlinia

  • Prawidłowe wyznaczanie interlinii w dziele i dzielenie wyrazów

  Style

  • Styl akapitowy i przydatne kody GREP
  • Styl znakowy, styl zagnieżdżony, styl obiektowy
  • Stylowanie tekstu z uwzględnieniem przesłonięć lokalnych
  • Wyróżnianie akapitów

  Kroje pisma

  • Rodzaje krojów pisma i panel Glify
  • Dobór krojów do składu różnych rodzajów publikacji (poezja, beletrystyka, dzieła historyczne i marketingowe, bajki, sztuki teatralne)
  • Łączenie krojów pisma

  Numeracja

  • Metody numeracji w dokumencie
  • Zastosowanie punktorów w tekście

  Przypisy

  • Metody formatowanie przypisów

  Elementy książki

  • Omówienie podstawowych elementów książki
  • Zasady umieszczania tekstu głównego w dziele
  • Automatyczny spis treści

  Obiekty

  Obiekty

  • Rodzaje ramek
  • Przekształcanie obiektów i narożniki
  • Kopiowanie i wyrównywanie obiektów
  • Blokowanie obiektów i warstw
  • Właściwości obrysu

  Kolor

  • Relacje między kolorami
  • Znaczenie kolorów w projektowaniu
  • Panel próbki
  • Tworzenie nowych kolorów
  • Gradienty
  • Import kolorów z innych dokumentów
  • Nadruk i czernie
  • Narzędzie kroplomierz i Adobe Color

  Tabela

  • Tworzenie tabeli
  • Zamiana tekstu na tabelę
  • Stylowanie tabeli
  • Stylowanie komórek tabeli
  • Nagłówki i stopki tabeli

  Oblewanie tekstem

  • Ramka tekstowa i oblewanie grafiki tekstem
  • Oblewanie tekstu z inteligentnym wykrywaniem obiektu
  • Wyrównanie grafiki do linii pisma
  • Tekst na ścieżce

  Import zdjęć, grafiki i komentarzy

  • Podpisy pod ilustracjami
  • Panel łącza
  • Biblioteka
  • Interaktywność
  • Komentarze PDF

  Eksport pliku do pdf

  • Eksport gotowego pliku do druku
  • Eksport gotowego pliku do sieci

  Szwajcarskie siatki modułowe

  Sposoby konstruowania layoutu

  • Wyrównanie grafiki do minuskuł tekstu
  • Wyrównanie grafiki do linii wersalików
  • Wyrównanie grafiki do wyznaczonej linii tekstu

  Pytania opracowane przez klienta

  Zachęcam serdecznie do zadawania indywidualnych pytań w przedmiotowej tematyce.