Poniżej przedstawiona została najlepsza literatura typograficzna, wydana w języku polskim, której autorami są wybitni typografowie i znawcy zasad składu i łamania tekstu.