Ceny za skład i łamanie tekstu ustalane są indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania dzieła. Cenę podwyższają wykresy, tabele, przypisy, indeks, bibliografia.

Orientacyjna cena składu i łamania prostego tekstu książki liczącej 100 stron w formacie A5 wynosi ok. 600 zł. W cenę wliczone jest przygotowanie 3 makiet do wyboru.

 

Serdecznie zapraszam