Poezja

Serdecznie zapraszam do obejrzenia fragmentów składu tomika poezji, autorstwa Barbary Piórkowskiej. Tomik został wydany przez Oficynę Wydawniczą Tysiąclecia w Gdańsku. Krój Adobe Garamond Pro 10/12.

Opowiadania

Serdecznie zapraszam do obejrzenia fragmentów składu najnowszego opowiadania, które złożyłam dla prywatnego klienta. Opowiadanie zatytułowane Majkel zostało przygotowane jako e-book i zostało złożone krojem Georgia 10/15.

Serdecznie zapraszam do obejrzenia fragmentów składu najnowszego opowiadania, które złożyłam dla prywatnego klienta. Opowiadanie zatytułowane Rozmowa zostało przygotowane jako e-book i zostało złożone krojem Georgia 10/15.

Serdecznie zapraszam do obejrzenia fragmentów składu najnowszego opowiadania, które złożyłam dla prywatnego klienta. Opowiadanie zatytułowane Mecenas zostało przygotowane jako e-book i zostało złożone krojem Georgia 10/15.

Poniżej przedstawiam skład opowiadania Kurier, zrealizowany dla indywidualnego klienta. Plik został przygotowany jako e-book i zamieszczony w sieci. Krój Georgia 10/15

Artykuły prasowe

Zapraszam do obejrzenia najnowszego składu artykułów prasowych, które złożyłam dla firmy Solski BM sp. z o.o., tytularia Avenir Next Condensed 38 pt, tekst dziełowy Minion Pro 10,5/13

Zapraszam do obejrzenia najnowszego składu artykułów prasowych, które złożyłam dla firmy Solski BM sp. z o.o., tytularia Avenir Next Condensed 38 pt, tekst dziełowy Minion Pro 10,5/13

Artykuły autorskie

Poniżej przedstawione zostały autorskie artykuły oraz sposób ich składu i łamania. Publikowane są na portalu GRAFMAG i rzecz jasna odpowiednio dopasowywane do layoutu strony portalu. A więc na przykład nie zawierają marginaliów i żywych pagin, które są umieszczone w oryginalnym tekście w InDesignie. Artykuły opowiadają o historii pisma, jak również  o budowie znaków literniczych. Bardzo ważną okazuje się decyzja o właściwym doborze kroju dziełowego do składu określonego rodzaju publikacji  inny krój dobierzemy do powieści sensacyjnej, a inny do dramatu. Inny z kolei do książek dla dzieci, gdzie istotne jest użycie liter jak najbardziej czytelnych, bez żadnych ozdobników, np. świetnie się sprawdzi szeryfowy krój Palatino. Do składu poezji dobrym może okazać się krój bardziej ozdobny np. Brioso, natomiast do opracowań naukowych wspaniały będzie Minion. Bardzo wygodny zestaw krojów opublikował swojego czasu Adam Twardoch i można go znaleźć pod linkiem zamiast Timesa. Pierwszą decyzją jaką należy podjąć, by rozpocząć pracę nad składem publikacji jest wybór formatu dzieła, a to na ogół określa wydawca, chyba że mamy wolną rękę i sami możemy rozplanować kolumny naszego dzieła.

Serdecznie zapraszam do lektury.

Krótka historia pisma
Anatomia pisma i wybór kroju dziełowego
Podstawowe zasady składu i łamania tekstu – wybór formatu
Podstawowe zasady składu i łamania tekstu – okładka książki
Komponenty książki – czwórka tytułowa
Komponenty książki – materiały wprowadzające
Komponenty książki – materiały informacyjno-pomocnicze
Komponenty książki – tekst główny
GREP
Materiały uzupełniające tekst główny