Opowiadania
Majkel

Serdecznie zapraszam do obejrzenia fragmentów najnowszej publikacji w formie e-book, którą złożyłam na prywatnego klienta. Krój pisma Georgia 10/14.

Garden in the Village

Serdecznie zapraszam do obejrzenia fragmentów najnowszej publikacji w formie e-book, którą złożyłam na prywatnego klienta. Krój pisma Georgia 10/14.

Rozmowa

Serdecznie zapraszam do obejrzenia fragmentów najnowszej publikacji w formie e-booka, którą złożyłam na prywatnego klienta. Krój pisma Georgia 10/14.

Gibson

Serdecznie zapraszam do obejrzenia fragmentów najnowszej publikacji w formie e-booka, którą złożyłam na prywatnego klienta. Krój pisma Georgia 10/14.

Pewnego lata w Nowym Jorku

Serdecznie zapraszam do obejrzenia fragmentów najnowszej publikacji w formie e-booka, którą złożyłam na prywatnego klienta. Krój pisma Georgia 10/14.

Kurier

Poniżej przedstawiam skład opowiadania Kurier, zrealizowany dla indywidualnego klienta. Plik został przygotowany jako e-book i zamieszczony w sieci. Krój Georgia 10/15

Poezja

Poza nocą

Serdecznie zapraszam do obejrzenia fragmentów składu wierszy z tomiku pt. Poza nocą, autorstwa Ewy Poniznik, tekst dziełowy Raleway 9/11.

Syberia

Serdecznie zapraszam do obejrzenia fragmentów składu wierszy z tomiku pt. Syberia, autorstwa Barbary Piórkowskiej, tekst dziełowy Adobe Garamond Pro 11/13.

Artykuły prasowe

Artykuły I

Przedstawiam wygląd artykułów prasowych, które złożyłam dla firmy Solski BM sp. z o.o., tytularia Avenir Next Condensed 38 pt, tekst dziełowy Minion Pro 10,5/13

Artykuły II

Przedstawiam wygląd artykułów prasowych, które złożyłam dla firmy Solski BM sp. z o.o., tytularia Avenir Next Condensed 38 pt, tekst dziełowy Minion Pro 10,5/13

Artykuły autorskie

Poniżej przedstawione zostały autorskie artykuły oraz sposób ich składu i łamania. Publikowane są na portalu GRAFMAG i rzecz jasna odpowiednio dopasowywane do layoutu strony portalu. A więc na przykład nie zawierają marginaliów i żywych pagin, które są umieszczone w oryginalnym tekście w InDesignie. Artykuły opowiadają o historii pisma, jak również  o budowie znaków literniczych. Bardzo ważną okazuje się decyzja o właściwym doborze kroju dziełowego do składu określonego rodzaju publikacji  inny krój dobierzemy do powieści sensacyjnej, a inny do dramatu. Inny z kolei do książek dla dzieci, gdzie istotne jest użycie liter jak najbardziej czytelnych, bez żadnych ozdobników, np. świetnie się sprawdzi szeryfowy krój Palatino. Do składu poezji dobrym może okazać się krój bardziej ozdobny np. Brioso, natomiast do opracowań naukowych wspaniały będzie Minion. Bardzo wygodny zestaw krojów opublikował swojego czasu Adam Twardoch i można go znaleźć pod linkiem zamiast Timesa. Pierwszą decyzją jaką należy podjąć, by rozpocząć pracę nad składem publikacji jest wybór formatu dzieła, a to na ogół określa wydawca, chyba że mamy wolną rękę i sami możemy rozplanować kolumny naszego dzieła.

Serdecznie zapraszam do lektury.

Krótka historia pisma
Anatomia pisma i wybór kroju dziełowego
Podstawowe zasady składu i łamania tekstu – wybór formatu
Podstawowe zasady składu i łamania tekstu – okładka książki
Komponenty książki – czwórka tytułowa
Komponenty książki – materiały wprowadzające
Komponenty książki – materiały informacyjno-pomocnicze
Komponenty książki – tekst główny
GREP
Komponenty książki – materiały uzupełniający tekst główny